KONTAKT

e-mail: karoljanocha@gmail.com
tel.: + 48 505 149 233

 

Kancelaria Radcy Prawnego Karol Janocha

ul. Tysiąclecia 14/A11

38-400 Krosno

Kancelaria Radcy Prawnego
Karol Janocha

Zakres usług


Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną i podatkową zarówno dla podmiotów gospodarczych czy organizacji pozarządowych, jak również dla klientów indywidualnych. W ramach świadczonej pomocy prawnej Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji oraz innymi instytucjami. Kancelaria udziela także porad prawnych, opracowuje opinie prawne, sporządza wnioski, pozwy i pisma procesowe, umowy handlowe, regulaminy wewnętrzne, wytyczne i polityki, przeprowadza windykację należności oraz wspiera w negocjacjach z kontrahentami oraz w mediacjach. Kancelaria działa zgodne z zasadami etyki zawodowej zawartymi w Kodeksie Etyki Radców Prawnych. We wszystkich prowadzonych sprawach zachowuje tajemnicę zawodową oraz kieruje się w stosunku do klientów zasadami poufności, uczciwości oraz rzetelności.


Kancelaria współpracuje z prawnikami innych specjalności, jak również z doradcami restrukturyzacyjnymi, doradcami finansowymi, księgowymi czy biegłymi rewidentami.


Kancelaria świadczy usługi na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.


Wynagrodzenie


Wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo indywidualnie z Klientem, po zapoznaniu się z ze sprawą oraz uwzględnieniem stopnia jej skomplikowania. Kancelaria przewiduje różne formy zapłaty wynagrodzenia (jednorazowo bądź w częściach) w zależności od indywidualnych ustaleń z Klientem. W przypadku stałej obsługi prawnej wynagrodzenie ustalane jest na poziomie zryczałtowanej stawki miesięcznej lub stawki godzinowej.