KONTAKT

e-mail: karoljanocha@gmail.com
tel.: + 48 505 149 233

 

Kancelaria Radcy Prawnego Karol Janocha

ul. Tysiąclecia 14/A11

38-400 Krosno

Kancelaria Radcy Prawnego
Karol Janocha

radca prawny Karol Janocha

 

Jestem absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Ukończyłem aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Zawód radcy prawnego wykonuję od 2016 r. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w wiodących kancelariach zajmujących się obsługą przedsiębiorców, jak również w organach administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych. Posiadam praktykę procesową w sprawach cywilnych, gospodarczych i karnych. Byłem również członkiem organów nadzoru oraz zarządów w spółkach prawa handlowego.

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego w Krośnie (specjalność: mediacje rodzinne i małżeńskie). Prowadzę również mediacje w  sprawach frankowych w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.